Xitamiz Piraya *avliden*

Xitamiz Piraya ”Py”

img_0063-2

Xitamiz Piraya även kallad för Py och hon blev 13,5 år.

Hon var en trogen vän och har en stor del av mitt hjärta.